Czy czy adwokatowi wolno kłamać?

Adwokat świadcząc usługi prawne, czyni sporo czynności połączonych z obsługą prawną własnych klientów. Czynnością, która na ogół kojarzy nam się z świadczeniem zawodu adwokata, jest reprezentowanie jako reprezentant w sądzie. Dzięki temu adwokat może występować w imieniu swojego klienta przed sądami wszystkich instancji oraz orzekającymi we wszystkich typach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a również gospodarczymi czy penitencjarnymi.

Motywem postępowania sądowego jest poznanie faktów sprawy, to znaczy tego, co zaszło bądź dzieje się faktycznie, zjawiska, zdarzenia, określonego stanu rzeczy. W szczególności kluczowe jest zidentyfikowanie wydarzeń bądź zachowań, z którymi normy prawne wiążą konkretne rezultaty prawne. W zgodzie z zasadą prawdy materialnej wszyscy uczestnicy sprawy winni składać zeznania autentyczne, tj. przekazywać odpowiedzi o warunkach sprawy zgodnych z faktycznym stanem rzeczy, bez ukrywania posiadanych wiadomości. W swojej istocie instytucja obrony nie oznacza powinności obiektywizmu, natomiast obowiązek podejmowania działań jedynie w interesie reprezentowanej strony. Jednakże na podstawie przepisów prawa a także zasad etyki adwokackiej trzeba stwierdzić, że adwokat nie ma prawa do posługiwania się kłamstwem. Takiego uprawnienia nie przypisuje mu żadna ustawa.

Czy jeśli Petent kłamie adwokat może zrezygnować z obrony?

Zawsze, kiedy adwokat zobaczy, iż jego petent ukrywa coś w określonej sprawie i w związku z tym chce okłamać sąd, wolno mu zrezygnować i równocześnie odmówić obrony takiej osobie. Prawi adwokaci, którzy szanują swoją pracę oraz chcą zostać w porządku według prawa, często decydują się na taki krok. Niestety w dzisiejszych czasach sytuacje, w których klienci próbują coś zataić zdarzają się dość często. Niewątpliwie zadaniem adwokata jest bronienie winnego, lecz przy dochowaniu pewnych zasad. Adwokat w tej sytuacji dąży do zmniejszenia kary, a nie całkowitego jej skasowania.

Co grozi adwokatowi za mówienie nieprawdy?

Adwokat, wykonujący własny zawód, ma prawo do swobody słowa oraz pisma, ale w zakresie prawa a także rzeczowej potrzeby. Jeżeli naruszy te granice, ponosi z kolei odpowiedzialność dyscyplinarną i cywilną. Nauka a także orzecznictwo zgodnie twierdzą, iż obrońca nie powinien mówić nieprawdy w interesie swojego petenta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za działanie sprzeczne z prawem, regułami etyki albo godności zawodu czy też za naruszenie swych obowiązków zawodowych.
Typy kary dyscyplinarnych, które może ponieść adwokat za rozpowszechnianie nieprawdy to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara pieniężna,
  • zawieszenie w obowiązkach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
  • usunięcie z adwokatury.

Wiarygodność sprawowania zawodu adwokata to ogromnie ważny aspekt, z tego powodu adwokatowi zakazuje się kłamać a za pogwałcenie tej reguły może ponieść duże konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy