Jak wygląda egzamin na prawo jazdy?

Zanim przystąpisz do egzaminu szkoła jazdy to miejsce w które musisz się udać. Szkoła jazdy Gdańsk, Kraków, Warszawa – to tylko jedne z miast gdzie gdzie zdasz egzamin.

O tym pamiętaj

Przed rozpoczęciem kursu trzeba zdobyć profil kandydata na kierowcę. Czym jest ten profil? Jest to numer, który nadaje się każdej osobie ubiegającej się o prawo jazdy. Jak można go uzyskać? Trzeba pójść do właściwego urzędu. Uzyskanie PKK jest nieodpłatne. Następnie należy udać się do lekarza, których koszt to około 200 złotych.

Egzamin na prawo jazdy – ile zapłacisz?

Koszt egzaminu na prawo jazdy zależy od kategorii. Jednakże koszt egzaminu teoretycznego jest jednolita, czyli 30 złotych. Natomiast za część praktyczną trzeba zapłacić:

– 140 złotych za kategorie AM i B;

– 170 zł za kategorie B1, C1, D1 i T;

– 180 zł za kategorie A, A1 i A2;

– 200 zł za kategorie C, D i B+E;

– 245 zł za kategorie C+E, C1+E, D+E, D1+E.

Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Egzamin z teorii odbywa się w sali komputerowej. Każdy zdający ma swoje indywidualne stanowisko. Egzamin ma formę testową i składa się łącznie z 32 pytań. Są one tak punktowane:

– 10 pytań za 3 punkty które mają wysokie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 6 pytań za 2 punkty o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa na drodze,

– 4 pytania za 1 punkt o niezbyt wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 6 pytań za 3 punkty które mają wysokie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 4 pytania za 2 punkty które mają średnie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 2 pytania za 1 punkt o o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Aby zaliczyć egzamin musisz otrzymać minimum 68 punktów na 74 możliwych.

Jak przebiega egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Praktyka składa się z dwóch etapów – pierwszy przebiega na placu manewrowym, drugi natomiast na drogach publicznych. Podchodzący do egzaminu powinien sprawdzić stan techniczny samochodu, następnie przygotować się do jazdy poprzez między innymi ustawienie fotela, zagłówka, lusterek, zapięcie pasów bezpieczeństwa. Później podchodzący do egzaminu musi wykonać zadania na placu manewrowym, a kolejno wyjeżdża na drogę miejską. Minimalny czas egzaminu to 40 minut, jednakże egzaminator może go skończyć po 25 minutach. Po zdanym egzaminie podchodzący do egzaminu otrzyma arkusz jego przebiegu. Nie trzeba go jednak nigdy zanosić. Egzaminator samodzielnie wprowadza potrzebne dane do systemu teleinformatycznego, co uzupełnia profil PKK egzaminującego. Dane przekuje się w sposób automatyczny do wydziału komunikacji.